BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần môi trường Việt Thảo cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất .

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2021

 

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI DOANH NGHIỆP

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và

các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Việt Thảo

Địa chỉ: Số 133, tổ 17, Khu 8, P. Bắc Sơn, Tx. Bỉm Sơn, T. Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ: 02373 778 666.

Họ tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trường Giang – Giám đốc.

Họ tên cán bộ phụ trách phòng chống dịch : Đỗ Thái Sơn. – Phó Giám đốc

Điện thoại liên hệ: 0915 321 248   . Mail: dothaison48@yahoo.com.vn

Tổng số lao động:  24 người. Trong đó, Việt Nam: 24 người .; LĐNN: 0 người.

Địa chỉ KTX cho người lao động Lô B4, KCN Bỉm Sơn, Tx. Bỉm Sơn

Số LĐ đang lưu trú tại KTX (nếu có):…………………………………..

Thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; để chủ động phòng chống dịch bệnh và đảm bảo hoạt động đầu tư, sản xuất – kinh doanh của Doanh nghiệp, Công ty cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Doanh nghiệp, cụ thể đảm bảo thực hiện được các biện pháp sau:

  1. Thành lập Ban chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 tại Doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân;
  2. Xây dựng Kế hoạch/Phương án ứng phó với dịch bệnh CoVid-19 khi có người nhiễm bệnh tại Doanh nghiệp.
  3. Yêu cầu người lao động khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone
  4. Tổ chức tuyên truyền đến người lao động hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh CoVid-19 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế.
  5. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
  6. Nghiêm túc thực hiện việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BYT và có các biện pháp khắc phục kịp thời;
  7. Tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài đúng mục đích, đúng đối tượng, không sử dụng lao động nước ngoài nhập cảnh trái phép, không sử dụng lao động nước ngoài mà không có Giấy phép lao động. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người lao động nước ngoài.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung nêu trên và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư theo kế hoạch, nếu vi phạm và để xảy ra việc lây lan dịch bệnh COVID-19 trong đơn vị, Công ty chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và quy định của tỉnh Thanh Hóa./.

 

 

 

ÐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Nguyễn Trường Giang