QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG COVID

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật trong việc chung tay phòng chống dịch Covid 19 do các biến chủng mới gây ra, Công ty cổ phần môi trường Việt Thảo đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp!