BỘ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

Đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng nhiều phần mềm giúp người dân có thể khai báo trực tuyến lịch trình di chuyển, cảnh báo các tiếp xúc gần…. ví dụ Bluezone, Ncov hay Việt Nam Health Diriction.. Có thể nói giải pháp công nghệ mùa dịch là một giải pháp hữu hiệu nhất trong tình hình hiện nay.

Nhằm có các cập nhật rõ nét nhất về các giải pháp công nghệ này, Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành tài liệu “Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng”

Cuốn sách này được xây dựng nhằm mục đích giúp toàn thể xã hội có được những kiến thức cần thiết trong việc sử dụng các công nghệ thông tin trong giải pháp phòng, chống dịch bệnh, giúp cơ quan chức năng sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu của bộ giải pháp để triển khai hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng chính xác hơn, giảm bớt việc cách ly nhầm hoặc phải cách ly trên diện rộng khi sự lây lan dịch bệnh bùng phát.

Toàn văn tài liệu này có thể được xem tại đây

Sưu tầm- biên soạn: NTG1102