Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch Covid-19

(Mic.gov.vn) –

       Theo Cổng thông tin  điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông thì cơ quan này vừa cho ra mắt phiên bản đầu tiên của Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch Covid-19..

          Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch Covid-19 được truy cập tại website https://covid19.mic.gov.vn. Cấu trúc gồm các phần

1. Dữ liệu: các dữ liệu, số liệu về Covid 19 được tổng hợp và thể hiện trực quan.

2. Văn bản: tập hợp các loại văn bản, quy định đã được ban hành về Covid với chức năng tìm kiếm theo nhiều từ khóa.

3. Tuyên truyền: Cung cấp sinh động các tư liệu mang tính chất tuyên truyền, quảng bá các biện pháp phòng chống dịch.

4. Công nghệ: trình bày và hướng dẫn sử dụng các công cụ công nghệ đã và dang được triển khai trong công tác phòng chống dịch.

 

Hy vọng cẩm nang điện tử này sẽ là một công cụ tra cứu, tìm kiếm, học hỏi và truyền bá các thông tin hữu ích, chính xác nhất đến toàn thể xã hội.

BS NTG1102- Nguồn tin Internet