CẨM NANG PHÒNG CHỐNG COVID- TỔNG HỢP

Trong tình hình dịch bệnh diễn ra ngày càng phức tạp thì việc các cơ quan ban nghành áp dụng các giải pháp công nghệ và truyền thông tuyên truyền là rất cần thiết. Các phần mềm đưa ra là đơn giản và dễ sử dụng. Các thông tin truyền thông dạng infografic rất sinh động và dễ hiểu.

Xin giới thiệu với bạn đọc các cẩm nang trong công tác phòng chống dịch  chi tiết như sau;

1. Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại đây.

2. Cẩm nang tuyên truyền (Infographich, Video) trực quan tại đây.

3. Cẩm nang tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây.

Nguồn: Internet- BS NTG1102