CHỈ ĐẠO SỐ 1 – TIẾP TỤC DUY TRÌ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID 19 rất phức tạp- lây nhanh, lan rộng ở rất nhiều Tỉnh Thành, đặc biệt ở các Tỉnh Phía Nam. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ và các cơ quan chức năng, Giám đôc Công ty yêu cầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

MÔI TRƯỜNG  VIỆT THẢO

Sô 45/2021/CV-VT

V/v: phòng chống Covid

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Thanh Hóa, ngày 17 thàng 7 năm 2021

Kính gửi: Ban chỉ đạo, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp

                  Các Cán bộ Công nhân viên toàn Công ty

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID 19 rất phức tạp- lây nhanh, lan rộng ở rất nhiều Tỉnh Thành, đặc biệt ở các Tirh Phía Nam. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ và các cơ quan chức năng, Giám đôc Công ty yêu cầu:

  1. Tiếp tục và nghiêm túc lập phiếu theo dõi- khai báo y tế với tất cả các khách hàng, đối tác ra vào, đến Công ty giao dịch. Nghiêm túc đối chiếu các thông tin cá nhân trên chứng minh nhân dân, có ký xác nhận nội dung đầy đủ. Quản lý các hồ sơ khai báo này hàng ngày.

Chỉ khi khai báo đầy đủ mới được vào làm việc.

  1. Bố trí đầy đủ các dụng cụ kháng khuẩn tại phòng bảo vệ, đặc biệt phải đo nhiệt độ cá nhân của MỌI nhân viên và khách hàng ra vào Công ty. Trường hợp nhiệt độ từ khoảng 37,8 độ C trở lên là không được vào Công ty.
  2. Tuân thủ 5K đã được Chính phủ quy định, mọi trường hợp không đeo khẩu trang đều không được vào Công ty làm việc. Trong quá trình làm việc đều phải đeo khẩu trang. Hạn chế tối đa việc tụ tập đông người.
  3. Lập sổ theo dõi tất cả lịch trình của các lái xe, phụ xe theo xe.
  4. Nhắc tất cả cán bộ, công nhân viên Công ty vì tình hình chung của chính mình, của gia đình mình, của Công ty, của xã hội hãy chung tay phòng chống Covid, khai báo trung thực, hạn chế đi lại, đặc biệt không di chuyển bằng xe công cộng.
  5. Yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty nghiêm túc thực hiện

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

 

 

 

Nguyễn Trường Giang