CHUYÊN TRANG PHÒNG CHỐNG COVID CỦA TỈNH THANH HÓA

        Trong nỗ lực chung chung tay đẩy lùi đại dịch Covid, tỉnh Thanh Hóa đã rất nhanh chóng triển khai các ứng dụng công nghệ tiên tiến mang tính đột phá. Các công nghệ này tạo điều kiện không chỉ cho các cơ quan chức năng mà còn giúp người dân đều có thể tiếp cận một cách nhanh nhất các thông tin về Covid.

        Ngoài sử  dụng mạng xã hội Zalo – BCĐ (Ban chỉ đạo) phòng chống dịch Covi 19 Thanh Hóa thì Sở TTTT Thanh Hóa đã cho ra mắt Cổng thông tin điện tử COVID -19 tại địa chỉ website https://covid19.thanhhoa.gov.vn. Đây thực sự là địa chỉ số đáng tin cậy mà mọi tầng lớp xã hội đều có thể tìm kiếm những thông tin hữu ích, nhửng chỉ đạo từ cũ đến hiện hành, cập nhật diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra Công thông tin này còn có chuyên mục góp ý, phản ảnh của người dân- một mắt xích quan trọng giúp các cơ quan chức năng sớm phát hiện, ngăn chặn hay phòng ngừa các dấu hiệu của dịch bệnh.

       Cuộc sống ngày càng phát triển kéo theo sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Đối với từng công nghệ thì việc thích ứng cũng đòi hỏi những ý kiến xây dựng từ trực tiếp người sử dụng. Tuy nhiên có thể khẳng định, Cổng thông tin điện tử này nói riêng và công cuộc số hóa cuộc sống tại Thanh Hóa nói chung đã và đang mang lại rất nhiều tiện ích cho xã hội.

BS NTG1102