DANH SÁCH KHU VỰC PHONG TỎA VÌ COVID TỪ 27.4 ĐẾN 28.7.2021

Bộ Y tế đã cập nhật và ban hành danh sách khu vực bị phong tỏa và ghi nhận các ca Covid cộng đồng từ ngày 27.4.2021 đến 17g30 ngày 28.7.2021