DANH SÁCH PHÒNG KHÁM COVID

Bộ Y tế cho biết đến ngày 10-7, cả nước đã có 168 đơn vị trên toàn quốc được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19. ​Dưới đây là danh sách theo cập nhật mới nhất của Bộ Y tế