Dịch vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO
Địa chỉ: Số 133 – Tổ 17 – Khu 8 – Phường Bắc Sơn – Thị Xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa.
Tel: (84-237) 3.778.666 / Mobile: 0912.114.542
Email: vietthaojsc@yahoo.com.vn / Website: www.vietthaojsc.com