DOANH NGHIỆP LÀM GÌ ĐỂ HOẠT ĐỘNG KHI GIÃN CÁCH

Báo Dantri trả lời thư bạn đọc về việc Doanh nghiệp cần hoàn thiện thủ tục gì để có thể hoạt động khi giãn cách xã hội. Đây là câu hỏi mà rất nhiều đơn vị quan tâm vì đảm bảo mục tiêu kép- chống dịch và duy trì sản xuất là chủ trương nhất quán của Chính phủ. Toàn văn bài viết đó như sau:

Dân trí – Doanh nghiệp gửi phương án phòng chống Covid 19 cho UBND xã để được phê duyệt hoạt động. Nhưng UBND xã thông báo lại là chưa phê duyệt trong thời gian này và không cho biết khi nào mới được phê duyệt

Kính gửi báo Dân trí! Tôi là chủ doanh nghiệp, kinh doanh ngành nghề cung cấp vật tư thiết bị điện cho ngành Điện lực.

Khi TP Hà Nội yêu cầu giãn cách, doanh nghiệp của tôi đã tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Nhưng đến hiện tại do khối lượng công việc dồn lại cần xử lý do quá thời hạn, doanh nghiệp của tôi cần hoạt động trở lại.

Ngày 9/8, tôi có gửi hồ sơ phương án phòng chống Covid-19 cho Ủy ban nhân dân xã để được phê duyệt hoạt động. Nhưng UBND xã thông báo lại là chưa phê duyệt trong thời gian này và không cho biết khi nào mới phê duyệt được.

Vậy nay tôi muốn hỏi, bây giờ doanh nghiệp của tôi phải làm như nào để được hoạt động trở lại. Và tôi phải liên hệ với ai để được giúp đỡ?

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Tại Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19, tại mục 1 có nêu:

“Thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh”. 

Nội dung trên được hiểu là giãn cách về địa giới hành chính từ cấp độ hộ gia đình đến tỉnh.

“Cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định”.

Nội dung này được hiểu là: phân xưởng, nhà máy vẫn được phép hoạt động khi đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Quy định trên không được hiểu là buộc hoặc cấm phân xưởng, nhà máy ngừng, không được phép hoạt động.

Điều này được khẳng định lại một cách chi tiết, cụ thể tại mục 4.1 của Chỉ thị 17/CT-UBND: Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất ngoài Khu/Cụm công nghiệp phải đảm bảo: Đăng ký hoạt động sản xuất với UBND xã, phường, thị trấn (số lượng, danh sách lao động, phương án đảm bảo sản xuất an toàn phòng chống dịch, thời gian hoạt động sản xuất) và đảm bảo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch; chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch của đơn vị.

Quy định tại mục 4.1 của Chỉ thị 17/CT-UBND chỉ yêu cầu doanh nghiệp hoạt động sản xuất phải đảm bảo đăng ký với UBND cấp xã các nội dung gồm: số lượng, danh sách lao động, phương án đảm bảo sản xuất an toàn phòng chống dịch, thời gian hoạt động sản xuất.

Quy định hành chính trên không thấy có nội dung đề cập đến việc UBND cấp xã phải chấp thuận, hay phê duyệt những nội dung doanh nghiệp đăng ký.

Như vậy theo các quy định trên, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của anh chỉ cần đảm bảo đăng ký hoạt động sản xuất với UBND cấp xã (không cần được phê duyệt) và đảm bảo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch là đủ điều kiện được phép hoạt động trong thời gian giãn cách.

Chuyên mục Bạn đọc

Bài gốc xem tại đây