Giấy phép hành nghề QLCTNH

Trải qua một thời gian dài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ, ngày 11.7.2013 Công ty CP sản xuất và dịch vụ thương mại tổng hợp Việt Thảo đã chính thức được cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

Giấy phép hành nghề QLCTNH với mã số quản lý 1-4-5.040.VX được Bộ Tài Nguyên Môi Trường – Tổng cục môi trường cấp cho doanh nghiệp lần đầu ngày 11.7.2013. Theo đó doanh nghiệp được hoạt động trong các lĩnh vực sau:

1. Xử lý chất thải bằng hệ thống tái chế dầu thải.

2. Xử lý chất thải nguy hại từ ắc quy thải

3. Xử lý chất thải nguy hại từ bóng đèn huỳnh quang thải

4. Xử lý chất thải nguy hại bằng hệ thống súc rửa thùng phuy, bao bì thải.

 

 

Địa bàn hoạt động được quy định bao gồm các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi.