HÀNG HÓA THIẾT YẾU

Mặc dù được Đảng, Chính phủ, toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc và sự đồng lòng của người dân nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, nhiều Tỉnh Thành phố vẫn phái quyết định áp dụng chế độ giãn cách xã hội.

Infographic] Danh mục hàng hóa thiết yếu trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16  - Báo Đồng Nai điện tử

Khi thực hiện giãn cách xã hội, người dân chỉ được phép đi lại với các lý do chính đáng và hàng bóa lưu thông phải là những mặt hàng thiết yếu. Chính phủ đã ban hành danh mục hàng thiết yếu, tuy nhiên vận dụng, hiểu và thực hiện tại từng địa phương đều khác nhau.Đã có rất nhiều tình huống xảy ra như hàng hóa là nguyên liệu đầu vào của sản xuất – dầu mỡ bôi trơn, dầu nhiên liệu hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống của người dân như bột mì, băng giấy vệ sinh…  đã gặp khó khăn khi qua các chốt kiểm dịch trên địa bàn địa phương hoặc giữa các địa phương với nhau.

Giải quyết các vấn đề nêu trên, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lưu thông như trong điều kiện bình thường các hàng hóa cần vận chuyển với điều kiện bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung công văn số 4482 ký ngày 27/7/2021 xem  tại đây

Nguồn tin: Internet – Biên soạn NTG1102