Hội thảo giới thiệu, tư vấn sử dụng phần mềm quản lý chất thải nguy hại

Ngày 23 tháng 8 năm 2013, tại Hội trường khách sạn VARNA, 323 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng đã diễn ra buổi hội thảo giới thiệu, tư vấn sử dụng phần mềm E- manifest- phần mềm quản lý thông tin về chất thải nguy hại.

Theo sự chỉ đạo của Tổng cục môi trường, Cục Quản lý chất thải nguy hại và Cải thiện môi trường, được sự hỗ trợ từ phía cơ quan môi trường Hàn Quốc, tại Hội trường Khách sạn Varna tại 323 đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng đã diễn ra buổi hội thảo giới thiệu phần mềm quản lý thông tin chất thải nguy hại E-manifest. Đây là phần mềm được cơ quan môi trường Hàn Quốc KICO, dự án KOICA và Tổng cục môi trường Việt Nam cùng phối hợp thực hiện.

 

Tham gia cuộc hội thảo có đông đủ các thành phần tham dự. Về phía Tổng cục môi trường có Ông Nguyễn Hòa Bình, Cục trưởng, Ông Nguyễn Thành Yên Trường phòng và các cán bộ của Phòng quản lý chất thải và cải thiện môi trường tham dự. Phía Hàn Quốc có đại diện cơ quan môi trường Hàn Quốc, Giám đốc dự án và các cán bộ trong dự án xây dựng phần mềm E-manifest tham gia. Đến với hội thảo có đại diện của Sở TNMT một số tỉnh, đại diện cho lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý, xử lý và vận chuyển chất thải nguy hại. Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Thảo do Bà Đỗ Thị CHính – CT HĐQT Công ty cũng đã tham dự.

 

Cuộc hội thảo đã chỉ cho người sử dụng một số tiện ích nâng cao khi sử dụng phần mềm này như giảm thiểu hồ sơ giấy tờ báo cáo bằng giấy, truy cập nhanh thông tin thống kê về số lượng chất thải nguy hại mà đơn vị mình đang xử lý, quản lý phương tiện vận chuyển qua mobile… Tuy nhiên phần mềm này cũng còn nhiều điểm cần khắc phục, ví dụ như chưa được việt hóa ngôn ngữ chuẩn, một số mã chất thải nguy hại chưa được cập nhật hết, một số thao tác lặp không cần thiết…

 

Đại diện phía Hàn Quốc và Tổng cục môi trường cũng đã nhận thấy những điểm còn tồn tại và khẳng định sẽ tiếp tục khắc phục để có thể sử dụng phổ cập vào năm 2014.