Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19

 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp về dịch bệnh Covid 19, CT UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ra chỉ thị số 17/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP Hà Nội. Toàn văn chỉ thị như sau – Trang 2