Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế

Chiều 09/4, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Môi trường và các đơn vị có liên quan về việc xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế và dựa trên kinh nghiệm của Hàn Quốc.

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế và lạnh đạo Tổng cục Môi trường, lãnh đạo Vụ Quản lý chất thải, Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế và các chuyên gia về môi trường.

Tại cuộc họp, Tổng cục Môi trường đã báo cáo các nội dung được đề xuất sửa đổi của 07 QCVN về môi trường, gồm các QCVN về chất lượng môi trường không khí xung quanh, về chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước dưới đất, nước biển), về chất lượng môi trường đất, về nước thải công nghiệp, về khí thải công nghiệp.

Cụ thể, các dự thảo QCVN về chất lượng môi trường không khí xung quanh, chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước dưới đất, nước biển) và chất lượng môi trường đất được xây dựng theo cách tiếp cận của Hàn Quốc và các thông số cơ bản đều được áp dụng theo tiêu chuẩn môi trường của Hàn Quốc.

Đối với QCVN về nước thải công nghiệp và khí thải công nghiệp, Việt Nam hiện có 15 QCVN về nước thải (nước thải công nghiệp và nước thải một số ngành đặc thù như ngành giấy, dệt nhuộm, cao su, chế biến thủy sản, y tế,…), 09 QCVN về bụi, khí thải (bao gồm khí thải các ngành đặc thù như xi măng, nhiệt điện, các loại lò đốt). Trong khi đó, Hàn Quốc chỉ có 01 tiêu chuẩn bụi và khí thải quy định cụ thể các thông số ô nhiễm và giá trị các thông số ô nhiễm theo cơ sở thải và thiết bị thải và 01 tiêu chuẩn về nước thải công nghiệp duy nhất.

Dự thảo QCVN về khí thải công nghiệp được xây dựng trên cơ sở áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn bụi và khí thải của Hàn Quốc năm 2015. Dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp quy định số lượng các thông số tương tự như tiêu chuẩn của Hàn Quốc (gồm 54 thông số, trong đó có 25 thông số giống với các quy định tại các quy chuẩn của Việt Nam hiện hành), đồng thời, Dự thảo này cũng bổ sung thêm 09 thông số của Việt Nam mà tiêu chuẩn nước thải công nghiệp của Hàn Quốc không có.

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế là rất quan trọng và tham gia đóng góp các ý kiến hữu ích cho các nội dung cụ thể của các dự thảo QCVN.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc xây dựng ​hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế  là nhiệm vụ trọng tâm và ghi nhận nỗ lực xây dựng QCVN của Tổng cục Môi trường.

Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục tiếp tục hoàn thiện các dự thảo QCVN theo hướng học tập kinh nghiệm các nước, đặc biệt là kinh nghiệm của Hàn Quốc. Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Môi trường xây dựng lộ trình và các điều kiện liên quan đến việc triển khai áp dụng QCVN, hoàn thành việc xây dựng QCVN cùng thời điểm với trình Luật Bảo vệ môi trường lên Quốc hội./.

(VEA)