Hội thảo tập huấn phần mềm E-manifest

E-manifest là tên của phần mềm tích hợp quản lý việc xử lý chất thải nguy hại (CTNH) do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường phối hợp cùng Hiệp hội bảo vệ thiên nhiên của Hàn Quốc thực hiện. Phần mềm này được xây dựng trên cơ sở vốn ODA của Hàn Quốc dành cho Việt Nam.

Đã có 7 nước trên thế giới sử dụng phần mềm quản lý về môi trường tương tự như E-manifest, trong đó có 2 nước sử dụng ở cấp nhà nước. Đây là phần mềm đã được việt hóa, dể sử dụng đối với các doanh nghiệp và có nhiều tính năng quản lý phù hợp với các cơ quan chức năng. Triển khai thành công phần mềm này thì các cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động bảo vệ môi trường của mọi tổ chức xã hội, đồng thời giảm thiểu một khoản chi phí lớn về quản lý sổ sách, giấy tờ và hàng loạt báo cáo.

Phần mềm này đã được triển khai nhiều năm nay, nhưng đúng là mang Tây áp dụng vào Ta cũng là cả một vấn đề nan giải, từ những vấn đề như địa danh địa lý đến những vấn đề lớn hơn như tên, loại thiết bị xử lý môi trường…Tuy nhiên lần tập huấn tổ chức ngày 13.11.2014 tại nhà khách La Thành, Hà Nội đã cho thấy sự cải tiến rõ rệt của phần mềm E-manifest. Công ty Cổ phần Môi trường Việt thảo cũng đã cử đại diện tham dự lớp tập huấn. Cục trưởng Cục Quản lý Chất thải nguy hại và cải thiện môi trường Nguyễn Thượng Hiền cũng đã khẳng định, bày tỏ sự tin tưởng, rằng việc áp dụng tin học vào quản lý là cần thiết và dự kiến E-manifest sẽ được áp dụng vào đầu năm 2015.

Tin và bài: ntg1102