Xử phạt trên 52 tỷ đồng vi phạm về tài nguyên, môi trường

Thông tin từ Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn ngành đã triển khai 1.187 cuộc thanh kiểm tra đối với hơn 3.000 tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực đất đai, địa chất và khoáng sản, môi trường.

Qua đó, ngành đã kiến nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước 1 tỷ 462 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 850 ha đất và xử phạt vi phạm hành chính 841 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 51 tỷ đồng.

 

Theo kết quả thanh tra, tỷ lệ các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản trong 6 tháng đầu năm chiếm tỷ lệ cao nhất, với 54%. Tiếp đến là lĩnh vực môi trường chiếm hơn 45%; đất đai chiếm hơn 42% và tài nguyên nước gần 23%.

 

Về công tác tiếp nhận xử lý đơn thư, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, toàn ngành đã tiếp nhận được gần 6.000 đơn thư, khiếu nại tố cáo. Tính đến thời điểm này, toàn ngành đã giải quyết được 1.075/1.805 vụ thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao (đạt 59,55%).

 

Trong công tác phòng chống tham nhũng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

 

Nhìn nhận thực tế trên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác thanh kiểm tra đã bám sát định hướng của ngành và của Thanh tra Chính phủ.

 

Đặc biệt, giữa Bộ và các địa phương đã có sự phối hợp tích cực trong việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, nhất là trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài và thanh tra chuyên đề diện rộng.

 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cũng thừa nhận việc triển khai thanh kiểm tra theo kế hoạch của Bộ ở một số đơn vị còn chậm, nhiều nội dung còn chồng chéo.

 

Do đó, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị các đơn vị cần đẩy mạnh công tác này để hoàn thành theo kế hoạch đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong ngành để hạn chế tình trạng trùng lắp, chồng chéo.

 

 Hùng Võ – Tin Môi trường