ĐIỀU CHỈNH GIÂY ĐI ĐƯỜNG MÙA DỊCH

Chủ nhật ngày 8.8.2021, UBND TP Hà Nội đã ra văn bản chỉ đạo, theo đó thì mục đích chính là siết chặt lại Giấy đi đường tại Hà Nội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

See the source image

Theo đó vào ngày 29.7.2021 UBND đã thống nhất mẫu Giấy đi đường dành cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu đi lại trong TP vì mục đích công việc (công văn số 2434/UBND-KT). Tuy nhiên đã có nhiều cá nhân sử dụng mẫu Giấy đi đường này không đúng quy định, dẫn đến vẫn còn nhiều trường hợp ra đường chưa có lý do chính đáng, chưa tuân thủ tốt quy định của Thủ tướng chính phủ, của UBND TP Hà Nôi. Chính vì lý do đó UBND TP Hà Nội đã ban hành bổ sung các loại giấy tờ sau khi đi qua các chốt kiểm dịch:

 1. Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
 2. Lịch trực
 3. Lịch làm việc
 4. Phân công nhiệm vụ của cơ quan.
 5. Giấy đi đường có xác nhận của UBND Phường sở tại.

Do chỉ thị ban hành ngày chủ nhật nên ngày đầu thực hiện kiểm soát siết chặt giấy đi đường, đa số các chốt kiểm soát dịch đã nhắc nhở cho người dân nắm được và chuẩn bị.Tuy nhiên tại một số chốt kiểm dịch đã có sự ùn tắc giao thông do kiểm soát chặt theo đúng chỉ thị của UBND TP, ngoài ra cảnh ùn ứ còn xảy ra ngay ở các UBND Phường trên địa bàn thành phố do người dân đổ xô đi xin cấp các loại giấy tờ cần thiết.

Đứng trước những thực tế này, UBND TP Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh, quy định lại các loại giấy tờ khi người dân có nhu câu đi lại trong thời gian giãn cách. Cụ thể:

 1. Người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường (mẫu Giấy đi đường đã được ban hành kèm theo Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021).
 2. Đối với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Trung ương trên địa bàn Thành phố; Cơ quan ngoại giao, Tổ chức quốc tế trên địa bàn Thành phố; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thuộc Thành phố: Người đứng đầu đơn vị cấp Giấy đi đường và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch (như đã nêu tại Mục 2 và Mục 3 Công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021).
 3. Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố đã nêu tại Mục 5 của Công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021: Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cấp Giấy đi đường cho người lao động và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch.

Ngoài ra:

 1. Các Doanh nghiệp có đông nhân viên, có nhu cầu làm việc, đi lại liên tục có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường, kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch và gửi đến UBND cấp phường, xã để được xác nhận (người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này).
 2. UBND cấp phường, xã thực hiện phê duyệt nhanh chóng, thuận tiện, có thể  theo hình thức trực tuyến, thư điện tử hoặc qua đường bưu điện, đảm bảo không tập trung đông người tại trụ sở. Đối với các trường hợp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động cần bố trí nhiều lao động đến làm việc, UBND cấp phường, xã chủ động phối hợp, cử cán bộ xuống làm việc trực tiếp với đơn vị tại địa điểm để thống nhất phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch và xác nhận danh sách người lao động cần lưu thông trên đường, làm cơ sở để Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cấp Giấy đi đường cho người lao động.
 3. Các lực lượng, các chốt kiểm soát thực hiện nghiêm nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát và liên thông thông tin để phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị xử lý các đơn vị cấp Giấy đi đường không đúng đối tượng, không đúng mục đích trong thời gian giãn cách. Yêu cầu các lực lượng thực hiện tốt, linh hoạt, tránh gây ùn tắc, mất an toàn trong phòng, chống dịch và trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân.
 4. Yêu cầu UBND cấp quận, huyện, cấp phường, xã không được quy định phát sinh thêm các thủ tục, giấy tờ gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Trong quá trình tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, trường hợp có khó khăn vướng mắc cần kịp thời báo cáo UBND Thành phố để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Tóm lại, việc kiểm tra giấy đi đường không phải để phạt người dân mà làm căn cứ để phát hiện và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP về bố trí lịch làm việc, sản xuất, kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội,- theo PCT TP Hà Nội.

Nguồn trithuc.vn& Sở TTTT Hà Nội & Nguồn Internet